Billigare flygbiljetter och flygresor samt hotell

Tekniska fel är inte längre skäl nog för flygbolagen att slippa betala ersättning vid förseningar. Storbritanniens tolkning av EU-reglerna får konsekvenser även för svenska flygpassagerare.
Den bedömningen gör Stephan Eriksson, advokat med inriktning på flygrätt, efter en dom i Storbritanniens motsvarighet till Högsta domstolen, Supreme Court, skriver Privata Affärer.

Den brittiska domstolen slår fast att förseningar som beror på tekniska fel på flygplanet inte ska klassas som “extraordinära omständigheter” som flygbolagen hävdat. Därmed ger tekniska fel i de flesta fall inte grund för att vägra ge flygpassagerare ersättning. Enligt tidningen väntas domen bli vägledande för alla EU-länder eftersom det gäller en tolkning av det gemensamma regelverket för flygförseningar, EU-förordning 261/2004. Nu när Storbritannien tolkat EU-förordningen på ett visst sätt får det en prejudicerande effekt, även om domen inte har direkt rättsverkan i Sverige. Eriksson bedömer att domen kommer att ge stöd även för svenska flygpassagerare som blir försenade och tar frågan till domstol.

Avgörandet i Storbritannien gav en 58-årig resenär rätt till ersättning för en flygtur mellan Malaga och Manchester som blev 27 timmar försenad på grund av tekniska problem. Flygbolaget Jet2 hävdade att det i likhet med terroristattacker och extremt väder handlade om extraordinära omständigheter, men den förklaringen gick inte hem hos brittiska domstolen.

Källa:Privata Affärer

Lämna ett svar