Funderar Du på en reseförsäkring?

Tips om försäkringar och reseförsäkringar inför dina resor
Tio tips på vad du bör kontrollera när det gäller försäkringar och reseförsäkringar innan du beställer din resa När du är utomlands är det viktigt att du har en reseförsäkring. Du kan skaffa ett reseskydd på flera olika sätt.  Men i alla hemförsäkringar ingår ett bra grundskydd som kan betala akut sjukvård och hemtransport vid allvarlig skada

1. Du står för kostnaderna om du inte har någon reseförsäkring.
Ett benbrott i utomlands kan kosta hundratusentals kronor för sjukvård och hemtransport. Har du ingen försäkring får du stå för kostnaderna själv.
I  Thailand till exempel kan ett dygn på intensivvården kosta 20 000 kronor och hemtransport med ambulansflyg 800 000 kronor. Du står för kostnaderna om du inte har någon reseförsäkring.

2. När Du är borta på resa upp till 45 dagar.
Hemförsäkringen har som regel ett reseskydd som gäller på resor upp till 45 dagar. Vissa hemförsäkringar täcker resor upp till 60 dagar. Ska du vara borta längre bör du antingen förlänga reseskyddet i din hemförsäkring eller skaffa en separat reseförsäkring.

3.Teckna ett tillägg till din hemförsäkring
Om du tecknar ett tillägg till din hemförsäkring kan du få ett utökat skydd under din resa, bland annat ingår då ett avbeställningsskydd. En sådan kompletterande försäkring kan du teckna i ditt eget hemförsäkringsbolag men även de separata reseförsäkringsbolagen har produkter som är tänkta att komplettera en hemförsäkring.

4. Avbeställningsskydd
Tänk på att du ofta får ett avbeställningsskydd  om du betalar resan med ett bankkort.

5. Långresa
Ska du resa en längre tid än 45 dagar (i vissa bolag 60 dagar) är det viktigt att du först förlänger reseskyddet i hemförsäkringen eller tecknar en separat reseförsäkring.

6. Resa inom EU
När du reser inom EU har du rätt till viss sjukvård. Se till att du har med dig det europeiska sjukförsäkringskortet . Det kan du beställa från försäkringskassan.

7. Avbeställning/Avbokning
Om du behöver avboka en resa ska du kontrollera om du omfattas av en avbeställningsförsäkring En avbeställningsförsäkring kan exempelvis ingå om du har tecknat ett resetillägg till din hemförsäkring eller om du har betalat resan med kort. –läs mer

8. Avbeställning vid pågående sjukdom
Avbeställningsskyddet gäller vanligen inte om du var sjuk i samma sjukdom redan när resan bokades.

9. Skaffa läkarintyg
Om du måste avboka din resa på grund av akut sjukdom eller olycksfall krävs ett läkarintyg för att du ska få ersättning för din avbeställning.

10. Dröj inte med avbeställningen
Tänk på att avbeställa resan så snart som möjligt eftersom försäkringen inte ersätter kostnader som uppkommer på grund av att du dröjer med avbokningen

Källa. Konsumenternas.se Läs mer om reseförsäkringar här