Antalet resande på Arlanda flygplats ökade >5 procent under april-juni jämfört med samma period förra året.

– Även i juni är det de internationella resorna som ökar mest och vi jobbar också hårt för att tillsammans med andra aktörer ytterligare stärka den svenska tillgängligheten, säger Torborg Chetkovich, vd och koncernchef Swedavia. Under året etableras sju nya interkontinentala linjer från Stockholm Arlanda Airport och fler behövs för att möta resandebehoven och stärka förutsättningarna för tillväxt och konkurrenskraft.

Lämna ett svar